Jak zapowiedziano we wrześniu, szereg plików Sequence® i ValuFlo® Ceny LIST i MAPP zmieniają się od 1 stycznia 2020 r.

Cenniki na rok 2020 są dostępne do pobrania za loginem dealera na stronie internetowej MDM lub na adres sales@mdminc.com. Dokumenty są dostępne w formatach PDF i Excel.

Będziemy sprawdzać strony internetowe pod kątem zgodności z Polityką minimalnych cen reklamowanych zgodnie z wytycznymi 2020, zaraz po pierwszym roku. Jeśli jesteś dystrybutorem, poinformuj swoich dealerów o zmianach cen.

Ograniczona gwarancja producenta na SequenceProdukty marki ® przedłużane są z trzech do pięciu lat. Dokumentacja towarzysząca przedmiotowym produktom będzie odzwierciedlać tę zmianę, która będzie miała zastosowanie do produkcji z datą montażu 1 grudnia 2019 roku lub później. Pierwszy z tych produktów będzie miał numer seryjny rozpoczynający się od 1912-XXXXXX.

Doceniamy Twój patronat i relacje i czekamy na współpracę z Tobą w nadchodzącym roku. Nie wahaj się skontaktować w dowolnym momencie z pytaniami.