Productrestituties

MDM biedt geen productrestituties. MDM garandeert voor materiaal en vakmanschap, en na evaluatie biedt reparatie- en vervangingsservice zoals vermeld in de voorwaarden van de onderstaande secties Productteruggave en Beperkte garantie.

Product retourneren

Retourzendingen van MDM-producten zijn onderhevig aan de voorwaarden van de hieronder vermelde BEPERKTE GARANTIE. Om een ​​product te retourneren voor evaluatie:

 1. Neem op een van de volgende manieren contact op met MDM Service:
 2. Beschrijf voorwaarden die verband houden met de pompprestaties.
 3. Vraag een Return Material Authorization (RMA) -nummer aan.
 4. Volg de instructies voor verpakking en verzending die van toepassing zijn onder de BEPERKTE GARANTIE.

Beperkte garantie

MDM-producten zijn voor de eerste koper gegarandeerd vrij van defecten en vakmanschap gedurende de perioden die worden vermeld in de productdocumentatie en bij elk product. Als een dergelijk defect zich voordoet tijdens de gespecificeerde garantieperiode, zal MDM Incorporated (MDM), naar eigen keuze, de unit repareren of vervangen door een gelijkwaardige nieuwe of in de fabriek gereviseerde unit, onder de volgende voorwaarden:

 1. De storing moet te wijten zijn aan een defect in materiaal of vakmanschap, inclusief reparaties uitgevoerd onder deze garantie. Deze beperkte garantie is alleen van toepassing als het product niet onderhevig is aan misbruik, nalatigheid, ongevallen, sabotage, onjuiste bedrading, overstroomde motor of andere externe oorzaken, onjuiste installatie of enig ander onbedoeld of niet-goedgekeurd gebruik.
 2. MDM garandeert niet de geschiktheid of geschiktheid voor gebruik met een bepaalde chemische of vloeibare verbinding. Gebruikers moeten elk MDM-product voldoende verifiëren en testen om de geschiktheid te bepalen (inclusief chemische compatibiliteit voor hun eigen specifieke doel). De gebruiker moet aan MDM-certificering overleggen van de samenstelling van de verpompte vloeistoffen en de werkelijke bedrijfsomstandigheden in verband met elk garantieverzoek. MDM behoudt zich het recht voor om de uitvoering van een garantie op te schorten in afwachting van de juiste certificering en bewijs van verpompte vloeistoffen en daadwerkelijk gebruik.
 3. Alle reparaties onder garantie moeten worden uitgevoerd door MDM of een door MDM geautoriseerd bedrijf. De koper moet het aankoopbewijs bewaren en het met een garantiecertificaat overleggen als bewijs van eigendom en recht op reparaties onder garantie. Ongeautoriseerde reparaties worden niet vergoed door MDM, en vallen niet onder de verantwoordelijkheid van MDM, en als dergelijke reparaties het product beschadigen, wordt dergelijke schade niet verholpen onder deze garantie.
 4. De koper draagt ​​alle verzend-, verpakkings- en verzekeringskosten en alle andere kosten die verband houden met de garantieclaim, met uitzondering van arbeidsloon en onderdelen die nodig zijn om reparaties uit te voeren onder deze garantie.
 5. Periodieke controles vallen niet onder deze garantie.
 6. VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE WET, ZIJN DE GARANTIE EN RECHTSMIDDELEN DIE HIERIN WORDEN VERMELD EXCLUSIEF EN IN DE PLAATS VAN ALLE ANDERE GARANTIES EN RECHTSMIDDELEN, EN MDM WIJST SPECIFIEK ALLE STATUTAIRE OF IMPLICIETE GARANTIES AF, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT GARANTIES VAN MOGELIJKHEDEN. GEDEELTELIJK DOEL EN TEGEN VERBORGEN OF LATENTE DEFECTEN. INDIEN MDM WETTELIJK WETTELIJKE OF IMPLICIETE GARANTIES NIET KAN AFWIJZEN, ZULLEN DAN VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN ZIJN, AL DERGELIJKE GARANTIES ZIJN BEPERKT TOT DE DUUR VAN DEZE UITDRUKKELIJKE BEPERKTE GARANTIE EN TOT HERSTELLING OF VERVANGINGSSERVICE ZOALS BEPAALD DOOR DE OPLOSSING. SOMMIGE STATEN STAAN GEEN BEPERKING TOE OP DE HOE LANG VAN EEN IMPLICIETE GARANTIE, DUS DE BOVENSTAANDE BEPERKING IS MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING.
 7. MDM IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR DIRECTE, SPECIALE, INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE ALS GEVOLG VAN EEN INBREUK OF GARANTIE OF ONDER ENIGE ANDERE JURIDISCHE THEORIE. IN SOMMIGE STATEN IS UITSLUITING OF BEPERKING VAN INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE NIET TOEGESTAAN, DUS DE BOVENSTAANDE UITSLUITING IS MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING.
 8. De bepalingen van deze garantie zijn scheidbaar en als een bepaling als ongeldig wordt beschouwd, blijven de overige bepalingen volledig van kracht. De bepalingen van deze garantie mogen niet worden gewijzigd op basis van vraag of antwoord van MDM, tenzij schriftelijk door een functionaris van MDM en uitdrukkelijk afwijken van de bepalingen van deze garantie.
 9. Rechten onder deze garantie kunnen niet worden overgedragen zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van MDM. Overnemer heeft op het moment van overdracht geen grotere rechten dan de rechten van de overdrager onder de beperkte garantie.

Activeer uw garantie door de garantiekaart in te vullen die bij elke verzending wordt geleverd. Mail formulieren naar MDM Inc. of registreer online op https://mdminc.com/pump-registration/  Als u vragen heeft over deze garantie of over het retourneren en terugbetalen van producten, bel dan de fabriek gratis op 719-634-8202.